překladatel angličtiny English
ceník pro překlady vystavování faktur
 • Faktura je vystavena při dokončení zakázky nebo její části, pokud očekávaná hodnota zakázky přesahuje 25000 Kč.
 • Fakturu lze vystavovat na konci pravidelných intervalů, typicky kalendářních měsíců, jakožto součet zakázek.
 • Jestliže je hodnota faktury při dokončení zakázky nebo na konci fakturačního období nižší než 500 Kč, čeká se s fakturací na zvýšení této hodnoty z dalších zakázek nebo je na konci fiskálního období, normálně kalendářního roku, vystavena bilanční faktura.
 • Pokud to je možné, je faktura zaslána elektronickou poštou v digitálně podepsaném souboru pdf a, pokud to je nutné, také jako výtisk konvenční poštou.
splatnost faktur
 • Platba je považována za provedenou k datu připsání splatné částky na můj bankovní účet.
 • U faktur vystavených po dokončení samostatné zakázky a u dílčích faktur je doba splatnosti 3 týdny.
 • U faktur vystavených na konci fakturačního období, typicky kalendářního měsíce, je doba splatnosti 2 týdny.
ostatní podmínky
 • Fakturované částky jsou čisté hodnoty pro připsání v můj prospěch. Náklady na provedení platby jsou k tíži odběratele.
 • Jiný způsob platby než převodem na bankovní účet a jeho podmínky se dohodnou pro jednotlivé zakázky samostatně.
 • Fakturace je v české měně, pokud není jednotlivě dohodnuto jinak.
 • Každá položka na faktuře je zaokrouhlena na nejbližší celou jednotku použité měny.
 • Lze platit měnou Bitcoin
pokyny k objednávání
ceník pro tlumočení kontaktní údaje
ceník pro výuku angličtiny odborné zaměření
platební podmínky výchozí stránka

www.bolech.info