překladatel angličtiny English
ceník pro překlady objednávání překladů
  • Zaslat text k překladu pomocí mých kontaktních údajů, přednostně elektronickou poštou, a uvést co nejvíce informací o požadavcích, hlavně požadovaný termín dokončení.
  • Pokud je potřeba data chránit, lze je zašifrovat pomocí mého veřejného klíče RSA a například PGP.
  • Určit a uvést kontaktní osobu zodpovídající za dorozumívání o zakázce.
  • Poskytnout významy zkratek v textu k překladu, obzvláště těch méně běžných.
  • Pokud to je vhodné, naznačit požadovaný styl a rejstřík jazyka.
  • Zakázky jsou zpracovávány v chronologickém pořadí zadání. Malé zakázkou mohou přeskočit ty velké. Hotovou zakázku nebo potvrzení konečného termínu a formátu souboru obdržíte do 24 hodin.
  • Pokud není určeno jinak, je hotový překlad poslán na e-mailovou adresu, z které byla zakázka obdržena nebo na známou adresu. Jestliže není e-mailová adresa zákazníka známa, hotový překlad je zaslán na faxové číslo nebo poštovní adresu, z které byla zakázka obdržena.
  • Pokud to je rozumně proveditelné, je na mobilní telefon zákazníka zasláno vyrozumění o zaslání hotového překladu. Může být vhodné poskytnout e-mailovou adresu mobilního telefonu nebo určit nějaký jiný způsob vyrozumění.
objednávání jiných zakázek
  • Použít mé kontaktní údaje a spojit se se mnou.
  • Pokud není uvedeno v ceníku nebo dohodnuto jinak, platí časová sazba nejméně 500 Kč za hodinu.
Veškeré obchodní podmínky uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze orientační. Skutečné podmínky se mohou lišit podle povahy vykonávané práce. Je na zákazníkovi, aby si vyžádal cenové nabídky na jednotlivé zakázky, jinak nemusí být poskytnuty.

Případné spory mezi dodavatelem a odběratelem budou řešeny podle uplatnitelného platného práva České republiky. Maximální výše ručení je do částky fakturované za poskytnuté služby.
pokyny k objednávání
ceník pro tlumočení kontaktní údaje
ceník pro výuku angličtiny odborné zaměření
platební podmínky výchozí stránka

www.bolech.info