překladatel angličtiny English
ceník pro překlady hlavní sazebník
 • překlady větných celků: 1 až 3 Kč za slovo
 • tvořivé psaní: 3 Kč za slovo
 • překlady nevětných položek, například glosáře: 2 a 4 Kč za slovo
 • syntaktická korektura: 0,40 až 1 Kč za slovo
 • semantická korektura: 0,50 až 2 Kč za slovo
 • přepis zvukového záznamu: 0,50 to 2 Kč za slovo
 • časová sazba 650 Kč za hodinu
Na sazbu mají vliv především:
 • náročnost textu (odbornost, kvalita podkladů...)
 • požadovaný termín
 • technická náročnost zpracování (vstupní a výstupní formát)
 • objem zakázky a obchodní vztah
ostatní podmínky:
 • Pokud to je technicky proveditelné, uplatňuje se počet slov výchozího textu, jinak se použije počet slov zhotoveného překladu.
 • více informací, například o slevách, viz platební podmínky
pokyny k objednávání
ceník pro tlumočení kontaktní údaje
ceník pro výuku angličtiny odborné zaměření
platební podmínky výchozí stránka

www.bolech.info